fisv

Kort historik

Om släkten Bremers historia

Jacob Bremer kom till Åbo 1727 från Västerås. Han började sin bana i Åbo som bodgosse och biträde hos sin styvbror Frans Kock. 1737 öppnade Jacob egen handel.
Sedan han börjat driva sin egen rörelse fick han allt fler affärsförbindelser med de bägge svågrarna Hans Henrik Wittfoth och Jost Joakim Pipping.
1741 gifte han sig med den 12 år yngre och 18 år gamla Margareta Pipping. Hon var syster till Jost Joakim och svägerska till Hans Henrik. På så sätt stärkte Jacob Bremer banden till två etablerade Åbo-familjer. När Margareta dog tog det bara ett år tills han gifte om sig med Fredrica Salonius. Hon saknade förmögenhet, men en rik hustru var något som han inte hade behov av längre. Han hade redan då skaffat sig en betydande förmögenhet. Däremot hade han behov av fortsatt goda förbindelser med Jost Joakim Pipping och Hans Henrik Wittfoth. Jacob Bremer saknade nämligen det sociala nätverk som en person uppväxt på orten hade. Fredrica Salonius var dotter till Hans Henrik Wittfoths döda syster och hade växt upp hos honom och hans hustru Barbara. På så sätt fick Jacob Bremer en 35 år yngre hustru med de rätta släktbanden och hon fick en ekonomiskt säkrad framtid. Det nätverk som Jacob Bremer skaffade sig med hjälp av sina två äktenskap måste ha varit avgörande för hans framgång som affärsman. Utan det hade han varit helt isolerad i Åbo.
Jacob Bremer ägde två skeppsvarv och var en av Finlands rikaste och bouppteckningen efter hans första fru - Margareta Pipping - visar en behållning på över 1 miljon koppardaler. Som befälhavare för borgarnas kavalleri mottog han under Gustaf III revolution i kungens namn hovrättstjänstemännens tro och huldhetsed. (PG Savander 27.5.2008)

Jakob Bremer
Margareta Pipping
Ulrika Fredrika Salonius
Användarnamn / Lösenord: