fisv

Den nya släktboken är under beredning, deltag och inverka på dess tillblivelse!!

Släktkrönikan finns nu på webbplatsen.

Ifall du inte har pinkod meddela dina uppgifter till info@sukuseura-bremer.fi
Har du betalt medlemsavgift får du på begäran din egen pinkod som sänds till den e-postadress du meddelat.
Ifall du inte hör till föreningen kan du få en tidsbegränsad pinkod för 10 €.

Användarnamn / Lösenord: